Editörden

Editörden

The Bulletin of Legal Medicine 1998;3(2):0-0

Adli Tıp Uzmanları Derneği geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bir toplantı ile yeterlilik kurulu oluşumunu tartışmış, bir taslak hazırlayarak tüm üyelerimizin görüşlerini almak ve genel bir tartışma ortamı yaratarak bu taslak için gelecek önerileri de göz önüne alıp, yönetmelik oluşumunu tamamlamayı hedeflemiştir. Bu amaçla toplantıda tartışılan konular ve Yönetmelik taslağı da bültenimizde yayınlanmıştır. Geçen bir yıl içinde yayınlanan bu taslağa ilişkin hiçbir tartışma ve eleştirinin yazılı olarak Bültenimize ulaştırılmadığını bir kez daha sizlere duyurmak istedik. Bu süreçte Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu bir taslak hazırlayarak uzmanlık derneklerinin bu taslak üzerinde çalışması için göndermiştir. Bizler bu taslağı da sizle- rin görüşüne sunarak toplantıda hazırlamış olduğumuz taslakla karşılaştırmanız ve görüşlerinizi iletmeniz amacıyla yayınlıyoruz. Dileğimiz bu konudaki tüm görüşlerin editörlüğümüze iletilmesi ve gelen eleştiriler doğrultusunda hazırlanacak yönetmeliğin Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’na en kısa zamanda sunulabilmesidir. Adli Tıp Bülteni için her yeni sayıya başlarken yaşadığımız heyecanı sizlerle paylaşmak istiyoruz bu sayımızda. Bültene girecek makalelerin seçimi, sıralanması ve Türk Tıp Dizini kurallarına uygun ağırlıkta araştırma, olgu sunumu ve derleme yazılarının olup olmadığının belirlenmesi ile yaşanan süreç, harf harf incelenen bülten matbaadan elimize mürekkep kokuları ile gelene dek yoğun bir heyecanı yaşamamıza neden oluyor. Danışmanlı bilimsel dergiler için kabul edilen kuralları uygulayan bültenimizin bu çizgisini koruması önemli bir başarımız olarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye’de Tıp alanında yayınlanan yaklaşık 300 dergiden yalnız 45’i Türk Tıp Dizinine kabul edilmiştir. Adli Tıp Bülteni de bu 45 derginin içinde yer almaktadır ve soaınlarımız aşılabildiğince bu dizinde yer almayı sürdürecektir. Türk Tıp Dizini’ne giren dergilerde yayınlanan makalelerin akademik yükseltmelerde önem kazanacağı YÖK ve üniversitelerde gündeme gelmiş olup, bazı üniversitelerde (Ankara Ü. Tıp Fakültesi) bununla ilgili uygulamaya geçilmiştir (TÜBİTAK- Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Yürütme Komitesi Sekreterliği, B.02.1.BAK.0.06.00.06/641.2105 sayılı yazı). Bu yılın tüm sayıları tamamlandığında ise Excerpta Medica’ya alınmamız gündeme gelecek ve Index Medicus için 2000 yılını beklemeye başlayacağız. Basım hızına üretimleriniz ve diğer katkılarınızla, bu gelişmeleri adım adım gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz. Adli Tıp Bülteni’ni gelin 21. Yüzyıla birlikte taşıyalım.