Derleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Aktif Eğitim ve Adli Tıp

10.17986/blm.199723243

  • Ali Yemişçigil

The Bulletin of Legal Medicine 1997;2(3):139-143

Geleceğin hekimlerinin yetiştirilmesinde uzmanlık ve disiplin ağırlıklı eğitimin yeterli olmadığının gözlenmesi, yeni eğitim modellerinin geliştirilmesine neden olmuştur. Bu yöntemlerden biri de aktif eğitimdir. Yoğun bir hazırlık döneminden sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997-1998 eğitim yılında, probleme dayalı öğrenim oturumları çevresinde şekillenen "Aktif Eğitim" yöntemini uygulamaya başlamıştır. Tıp eğitimi için ideal bir eğitim programının varlığından söz etmek zordur. Buna karşın probleme dayalı öğrenim yöntemine uygun bir programın geleceğin hekimlerini yetiştirmede atılmış önemli bir adım olduğu kanısındayız. Probleme dayalı öğrenim yönteminde, öğrenci multidisipliner bilgiyi gerçek hayatta karşılarına çıkabilecek bir olgunun sorunlarını anlamaya, nasıl oluştuğunu ve nasıl çözümlenebileceğini bulmaya çalışırken edinmektedir. Yöntem içindeki entegrasyonda yerini alan adli tıp eğitimi, fakülte eğitiminin tümüne yayılmış olarak, 6 yıl süresince verilecektir. Bu değişiklik nedeniyle, adli tıp eğitim programının gözden geçirilmesi ve bir pratisyen hekimin adli tıp konusunda hangi bilgi ve becerilere sahip olması gerektiğinin belirlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bilimsel düşünme becerisi edinerek ve araştırıcı kişilik geliştirerek geleceğin hekimlerinin daha iyiye doğru değişimi sürdürebilmeleri olanaklıdır. Bu çağdaş değişimin tüm tıp fakültelerini etkileyeceğine ve sonuç olarak eğitimde standardizasyon sorununa çözüm bulunmasına ve nitelikli hekimler yetiştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, adli tıp, probleme dayalı öğrenim