Derleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitim Standardizasyonunda Uygulanan Değerlendirme Kriterleri Bir Model Çalışma

10.17986/blm.200271471

  • M. Hakan ÖZDEMİR
  • Serpil SALAÇİN

Gönderim Tarihi: 15.04.2002 Kabul Tarihi: 04.08.2003 The Bulletin of Legal Medicine 2002;7(1):21-27

Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla değişen bilgi ve uygulama yöntemleri, her alanda olduğu gibi eğitim modellerinde de yeni arayışları gündeme getirmiştir.

Bu yazımızda; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi De-kanlığınca Hazırlanan ‘Tıpta Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Eğitimi Uygulama ve Değerlendirme Yönetmeliği’ doğrultusunda, Adli Tıp Anabilim Dalının Tıpta uzmanlık öğrencileri için hazırladığı eğitim modelinin bir bölümü olan ‘Eğitimin Değerlendirme Kriterleri’ aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adli Tıp, eğitim