Derleme

Covid-19 (SARS-CoV-2)’un Atıksularda İzlenmesi ile Erken Uyarı Sistemlerinin Oluşturulması

10.17986/blm.2020.v25i.1402

  • Aslı Atasoy
  • Evsen Yavuz Guzel
  • Nebile Daglioglu

The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(1):28-32

Amaç:

Atıksu epidemiyolojisi çalışmaları, klinik test kapasitesi sınırlı olduğunda bulaşıcı hastalıkların varlığını ve hatta yaygınlığını ölçmek ve izlemek için tamamlayıcı bir yaklaşımdır. Bu epidemiyoloji koronavirüslerin atık sularda tespiti ile toplumda nasıl bir yayılım gösterdiği hakkında da yardımcı olabilmektedir. COVID-19 pandemisinde, SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) enfekte kişilerin dışkılarıyla birlikte atılmakta ve atık sulara karışmaktadır. Enterik olarak bulaşan virüslerle enfekte olan çoğu kişi, semptomlar başlamadan önce ve başladıktan sonra, günler veya haftalar boyunca dışkıları ile virüsü hem yaymakta ve kanalizasyon sistemlerine atmaktadırlar. Atıksularda Covid-19’un tespiti ile hastalık belirtici göstermeyen ancak taşıyıcı olan asemptomatik kişilerin sayısı da belirlenerek o toplumda enfekte olan toplam kişi sayısı belirlenebilmektedir. Bu sayede erken uyarı sistemi oluşturularak ikinci veya üçüncü dalga gerçekleşmeden, gerekli önlemlerin alınması sağlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Atıksu,SARS-CoV-2,Covid-19,Pandemi,Atıksu epidemiyolojisi