Derleme Makalesi

Cesedin Ayrışma Durumuna Göre Birikmiş Gün Sıcaklıkları ile Postmortem İnterval Tahmini

10.17986/blm.2016220396

  • Özgür Bulut
  • Semih Bol
  • Ramazan Akçan

Gönderim Tarihi: 07.01.2016 Kabul Tarihi: 16.02.2016 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(2):107-115

Postmortem interval dünyada modern adli bilim uygulamalarında çok önemli yere sahip araştırma konularından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Postmortem intervalin belirlenmesinde morfolojik, biyokimyasal, adli patolojik, flowsitometrik, mikrobiyolojik, entomolojik, antropolojik, spektroskopik ve ana postmortem değişimler gibi çok sayıda yöntem kullanılmasına karşın tek bir test ya da yöntem ile kesinlik içeren sonuçların verilebilmesi mümkün görülmediğinden kullanılan parametreleri etkileyen birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreç bulunmaktadır. Bu nedenle, postmortem interval hesaplanmasında mümkün olduğunca yeni yönteme ve kullanılagelen yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada, postmortem interval tahmininde kullanılan tafonomik yöntemlerin de geliştirilmesi, uygulamalı çalışmalarla bölgesel faktörler ve iklim etkisinin ortaya konması gerekmektedir. Özellikle, postmortem sürece etki eden bölgesel faktörlerin belirlenmesi ile ölüm sonrası geçen sürenin tahmininde daha kesin sonuçlara ulaşılabileceği kanaatindeyiz. Bu makalede, cesedin ayrışma durumuna göre birikmiş gün sıcaklıkları kullanılarak postmortem interval tahmini ile ilgili güncel bilimsel verilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adli Tafonomi,Postmortem İnterval,Adli Antropoloji