Araştırma Makalesi

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE 1999 YILI İÇİNDE VERİLEN ADLİ RAPORLARIN İNCELENMESİ

10.17986/blm.199942355

  • Mehmet Akif ERSOY
  • Yıldıray ZEYFEOĞLU
  • İ. Hamit HANCI
  • Hakan COŞKUNOL

Gönderim Tarihi: 30.06.1998 Kabul Tarihi: 20.05.2000 The Bulletin of Legal Medicine 1999;4(2):60-64

Bu araştırmanın amacı bir üniversite hastanesinin psikiyatri kliniğince 1999 yılı boyunca düzenlenmiş bulunan adli raporların, ileri çalışmalara ve tartışmalara kaynaklık edebilecek şekilde dökümünün yapılmasıdır. Böylelikle adli karar süreçlerinde standardizasyonun sağlanması yolunda çıkarımlar yapılabilir. Olguların büyük çoğunluğunun üniversite hastanesinin bulunduğu il ve ilçelerinden gönderildiği saptanmıştır. Olguların yarısından fazlası (%58) medeni hukuk davası nedeniyle gönderilmişlerdir. Vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediği (%42) ve ceza ehliyetinin olup olmadığı (%22.4) adli makamlarca en sık sorulan sorulardır. Psikiyatrların kimi durumlarda kesin karar vermekte zorlandıkları görülmektedir. Bu tür olgularda hukukun adil karar verebilmesi için neler yapılabileceği tartışılması gereken bir konudur. Gerek psikiyatrların gerekse hukukçuların ortak dil ve iletişim üzerinde işbirliği yapmalarının gerektiği görülmektedir. Sonuçların başka kurumlarca düzenlenen raporlarla karşılaştırılması faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adli psikiyatri