Olgu Sunumu

BAKIMEVİNDE ÖLÜM İLE SONUÇLANAN ENGELLİ ÇOCUĞA YÖNELİK FİZİKSEL İSTİSMAR OLGUSU

10.17986/blm.2014193258

  • Ali METİN
  • Nursel GAMSIZ BİLGİN
  • Veli YILDIRIM

Gönderim Tarihi: 13.03.2014 Kabul Tarihi: 18.11.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2014;19(3):193-197

Engelliler toplumumuzun yaklaşık %12.3 gibi büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli bireyler, şiddet ve ihmal açısından risk grubunda bulunmaktadır. Engelliler çocuklar, kadınlar, yaşlılar fiziksel, cinsel, ekonomik, duygusal şiddettin hedefi ve ihmalin mağduru olmaktadır. Yaşanan şiddetin sonucunda fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşamakta, engel durumları artmakta veya yaşamlarını yitirebilmektedirler. Yapılan ulusal ve uluslararası birçok çalışmada engellilerin fiziksel ve cinsel başta olmak üzere birçok şiddet türüne maruz kaldıkları vurgulanmaktadır 9 yaşında bakımevinde kalan olgumuzda bakımından sorumlu kişi tarafından şiddet veya ihmalin en ağır sonucuna maruz kalmıştır. Şiddet ve ihmalin boyutu ve etkilerinin ortaya konulması şiddet ve ihmalin kaynağının yok edilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Engelli çocuk, fiziksel istismar, ölüm