Araştırma Makalesi

AYDIN’DA ZORLAMALI KADIN ÖLÜMLERİ

10.17986/blm.2009142691

  • Nihal URAZ
  • Ufuk KATKICI
  • Özlem EREL

Gönderim Tarihi: 26.12.2007 Kabul Tarihi: 28.01.2009 The Bulletin of Legal Medicine 2009;14(2):61-71

2001-2006 yılları arasında zorlamalı ölümlere bağlı erişkin 144 kadın olgunun otopsi ve ölüm muayenesi raporları retro-spektif olarak taranmış elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Erişkin zorlamalı kadın ölümleri tüm adli otopsi ve ölü muayenelerinin %11.2’sidir. Kadın ölümlerinin %18.7’si 0-18 yaş aralığındadır. 19 yaş üstü kadın ölümlerinin %72.3’ü zorlamalı ölüm, %27.7’si doğal ölümdür. En yüksek oranda (%28.5) ölü muayenesi ve otopsi 2006 yılında yapılmıştır. Orijin açısından %42.4’ü kaza, %25’i intihar ve %25’i cinayet olarak değerlendirilmiş, %7.6’sında orijin belirlenememiştir. Ölüm nedenlerinin incelenmesinde; %27.1 ile trafik kazası ilk sırada yer alırken, %26.4 ile asfiksi ikinci sırayı, %19.4 ile ateşli silah yaralanmasına bağlı ölümler üçüncü sırayı almaktadır. Olguların %73.6’sı-na sistematik otopsi, %26.4’üne ise sadece ölü muayenesi yapılmıştır. Cinayet ve orijini belirlenemeyen olguların tamamına otopsi yapılmış olup, kazaların %39.3’üne, intiharların %97.2’sine otopsi yapılmıştır. Ülkemizde bu konu ile ilgili benzer çalışmaların yapılması ve elde edilecek sonuçlar ile yapılacak planlamalar, zorlamalı kadın ölümü olgularında bir azalma sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Zorlamalı ölüm, kadın, adli tıp, Aydın