Araştırma Makalesi

AYDIN’DA ERKEKLERDE CİNSEL İSTİSMAR

10.17986/blm.200382496

  • Raziye Didem TUNCER PINARBAŞILI
  • Mustafa Selim ÖZKÖK
  • Ufuk KATKICI
  • Özlem EREL
  • Musa DİRLİK

Gönderim Tarihi: 04.10.2004 Kabul Tarihi: 05.11.2004 The Bulletin of Legal Medicine 2003;8(2):41-47

Aydın’da erkeklere yönelik cinsel suçların özelliklerinin belirlenebilmesi için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı polikliniğine 01.01.2003 ile 31.12.2003 tarihleri arasında, “livata eylemine maruz kalma” iddiası ile gönderilen toplam 25 erkek olguya soru-cevap yöntemi ile anket uygulandı ve muayeneleri yapıldı.

Mağdurların yaş ortalaması 16.1+ 7.7, ilk cinsel istismara uğrama yaşı ortalaması ise 15.6+7.5 olup, erkek cinsel istismar mağdurlarının bilinen literatürde yer alan saldırıya uğrama yaşı ile uyumludur. Erkek mağdurlarda cinsel istismara maruz kalma yaşı psikoseksüel gelişim dönemi ile eş zamanlıdır. Olguların %48’i, yakın arkadaş veya arkadaşlarının da cinsel istismara maruz kaldığını ifade etmiştir. Erkeğe yönelik cinsel saldırı veya istismarda, olay yeri daha çok açık alan veya ıssız bir yerdir. Mağdurların %88.0’i sanığı tanımaktadır. Olguların %60’ında sanık aynı yerleşim birimindendir. Bir defadan daha çok cinsel saldırıya maruz kalan olguların çoğunda sanık her defasında aynı kişidir. Olguların %60’ının olaydan sonra şikayette bulunmasının sebebi, ailesinin veya yakınlarının olayı fark etmesidir. Olguların %76’sında Adli Tıp Anabilim Dalı polikliniği ilk muayene yerleridir. Yapılan anüs muayenesinde, olguların %60’ın-da anüste herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.

Anahtar Kelimeler: cinsel istismar, erkek, livata, mağdur, sanık, demografik bulgular