Araştırma Makalesi

Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı 133 Ölüm Olgusunun İncelenmesi

10.17986/blm.199613149

  • Y.Mustafa Karagöz
  • S. Demirçin Karagöz
  • M. Atılgan
  • C. Demircan

Gönderim Tarihi: 20.05.1996 Kabul Tarihi: 10.03.1997 The Bulletin of Legal Medicine 1996;1(3):122-126

Yedi yıllık bir süre içerisinde Antalya'da ateşli silahla yaralanma sonucu meydana gelen ve otopsisi yapılan 133 ölüm olgusunun raporları incelenerek: yaş, cinsiyet, orijin, atış mesafesi, silah cinsi, giriş-çıkış deliği sayısı ve özellikleri, iç organ hasarları açısından değerlendirildi.

Olguların %78.95'i erkek, %21.05'i kadındı. Ölümlere en sık 21-30 yaş grubunda rastlanıyordu (%30.08). Cinayet orijini %66.92'lik oranla ilk sıradaydı. Uzak mesafeden yapılan atışlarla meydana gelen ölümler olguların yarısına yakınını oluşturuyordu (%46.62). Ölüme sebebiyet veren silah, olguların %55-64'ünde kısa namlulu ateşli silah olarak değerlendirildi. Olgu başına düşen ortalama giriş deliği sayısı 1.49 olarak bulundu. İsabet en fazla kafa bölgesineydi ve beyin en fazla hasara uğrayan organdı.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaraları, Otopsi.