Araştırma Makalesi

Adlî Tıpta Giysi İncelemesinin Yeri

10.17986/blm.2005102587

  • Muhammet CAN
  • Bülent HÜNER
  • Özlem SARIKAYA
  • Mehmet TOK
  • Gürol BERBER
  • Esin AKGÜL
  • Ali ÇERKEZOĞLU

Gönderim Tarihi: 13.10.2005 Kabul Tarihi: 15.06.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2005;10(2):56-61

Fiziksel deliller, adli olayın aydınlatılmasında ve orijin tayininde çok önemli bir yere sahiptir. Ateşli silahlar ve çeşitli aletler (kesici, kesici-delici, delici vb.) ile yaralanma ve öldürme olaylarında, ölen ve/veya yaralananın olay anında üzerinde bulunan giysilerin fiziksel ve kimyasal incelemesi, olayın adli ve tıbbi sonuçları açısından önemlidir.

Çalışmamızda 1995-1999 yılları arasında Adli Tıp Kurumu-Fizik incelemeler ihtisas Dairesi’nde giysi incelemesi ile ilgili olarak düzenlenen raporlar yapılandırılmış bir değerlendirme formuna göre taranmıştır.

İnceleme için gönderilen 1172 adet dosyanın %61’inde atış mesafesi, %18’inde giysi tetkiki, %4’ünde aletin türü ile ilgili soruların fiziksel delil elde etmek yönünde öne çıktığı görülmüştür. Giysilerin elde ediliş ve gönderilişi sırasında aksaklıklar saptanmış, bazı dosyalarda incelemesi istenen giysilerin dosya ve otopsi raporu bulunmadan gönderildiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, giysi incelemesi istenen dosyalarda, her aşamada uygun prosedürlerin uygulanması gerekliliği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, fiziksel delil, giysi incelemesi, atış mesafesi, aletin türü.