Araştırma Makalesi

Adana’da Ağır Ceza Mahkemesine Yansıyan Cinsel Suçların İnc

10.17986/blm.199833306

  • Necmi ÇEKİN
  • Ahmet HİLAL
  • Nursel BİLGİN
  • Behnan ALPER
  • K. Mete GÜLMEN
  • Bülent SAVRAN
  • A. Dolunay SARICA

Gönderim Tarihi: 20.10.1998 Kabul Tarihi: 28.06.1999 The Bulletin of Legal Medicine 1998;3(3):81-85

Suç sayılan cinsel amaçlı davranışlara maruz kalanların çeşitli gerekçelerle bunları saklamaya çalıştıkları ve çoğunlukla hukuki prosedürler başlatmak için girişimde bulunmadıkları ve çok azının yargıya yansıdığı kabul edilmektedir. Bu çalışma. Ağır Ceza mahkemelerine konu olan olgular ışığında ilgili kanun maddelerini tartışmak amacıyla planlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/1-450 ile 1997/1-150 sayılı karar özetleri incelenerek cinsel suç kapsamında değerlendirilen olgular çalışma kapsamına alındı. Mağdur ve sanıklar: yaş, cinsiyet, iddia edilen suç ve verilen karara göre gruplandırıldı.

Çalışma kapsamında yer alan mağdur konumundaki 81 olgudan yalnızca 3'nün erkek olduğu görüldü. Mağdurların %55.55'inin 12-15 yaş arasında olduğu, sanıkların 16-40 yaş arasında yoğunlaştığı ve en büyük grubun (%37.03) 21-30 yaş arasında yer aldığı saptandı. Mağdurların %32.09’unun suç sayılan eyleme rıza gösterdiği, yargılama sonunda 22 olguda C%27.16) sanık ile mağdur arasında evlilik gerçekleştiği için TCK 434.maddesi gereği cezanın şartlı tecilinin söz konusu olduğu, 24 olguda (%29.6l) çeşitli nedenlerle beraat ve olguların %43.20’sine değişen oranlarda ceza uygulandığı görüldü.

Olgular ile ilgili kanun maddeleri gözden geçirilerek; yasaların cinselliğe izin verdiği yaş ile evliliğe müsaade edilme yaşı arasındaki çelişki, cinsel suçlarda cezanın ertelenmesi tartışılacaktır. Ayrıca cinsel saldırı merkezlerinin gerekliliği vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ağır Ceza, Cinsel Suçlar. Evlilik, Erkek Egemen Bakış