Araştırma Makalesi

2005-2009 YILLARINDA DENİZLİ’DE MEYDANA GELEN ADLİ YAŞLI ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

10.17986/blm.2010152708

  • Ayşe KURTULUŞ
  • Kemalettin ACAR
  • Bora BOZ
  • Cüneyt Destan CENGER

Gönderim Tarihi: 10.11.2010 Kabul Tarihi: 01.03.2011 The Bulletin of Legal Medicine 2010;15(2):59-63

Yaşlılık döneminin başlangıcı Dünya Sağlık Orgütü’ne göre 65 yaş kabul edilmektedir. Yaşlanma her canlıda görülen, tüm işlevlerde azalmaya neden olan süreğen ve evrensel bir süreçtir. Yaşlı ölümleri, ölüm nedenleri açısından değerlendirildiğinde toplumun sağlık önceliklerinin belirlenmesinde yardımcı olur.

Çalışmada 2005-2009 yılları arasında Denizli ilinde meydana gelen 65 yaş ve üstü adli ölüm olguları cinsiyet, yaş, ölüm nedeni, orijini, ölüm yeri yönünden değerlendirildi. Bu amaçla belirlenen süre içerisinde Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından yapılmış otopsilere ait kayıtlar retrospektif olarak incelendi.

Bu süreçte, adli otopsi yapılan 1324 olgunun %18,95’inin (n:251) yaşlı ölümlerinden oluştuğu görüldü. 175’i erkek, 76’sı kadındı. Yaş ortalaması 74,75 + 6,63 idi. Kazaya bağlı ölümlerin ilk sırada yer aldığı, bunu doğal ölümlerin izlediği görüldü. Doğal ölümler içerisinde kardiyovasküler sistem hastalıkları en sık ölüm nedeniydi.

Medikolegal otopsilerin uygun koşullarda ve mutlaka adli tıp uzmanı tarafından yapılması halinde yaşlı ölümleri ile ilgili pek çok veri sağlayabileceği anlaşılmaktadır. Bu çalışmalardan elde edilecek bilgilerle, ölüm nedenlerinin ve orijinlerinin tespit edilmesi önlenebilir nedenlerin ortadan kaldırılabilmesinde yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, ölüm nedenleri, adli tıp