Araştırma Makalesi

2000-2004 YILLARI ARASINDA SCIENCE CITATION INDEX’DE TARANAN TÜRKİYE KAYNAKLI ADLİ TIP YAYINLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

10.17986/blm.2009143697

  • Yasemin BALCI
  • Gürcan ALTUN
  • Muharrem TEYİN

Gönderim Tarihi: 21.04.2009 Kabul Tarihi: 25.11.2009 The Bulletin of Legal Medicine 2009;14(3):119-125

Bilim insanlarının kendi alanlarındaki gelişmeleri izlemeleri kadar, yapmış oldukları araştırmaları diğer araştırmacılarla paylaşmaları da önemlidir. Uzun zaman alan ve yoğun emek ürünü olan bilimsel çalışmaların sonuçlarını, bilim insanları ile paylaşmak ve kalıcılığını sağlamak açısından en doğru yol uluslararası kabul gören seçkin dergilerde yayınlamaktır.

Bu çalışmada; 2000-2004 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte, ülkemizdeki adli tıp uzman ve asistanlarının katkılarıyla yapılan uluslararası yayınları TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı ölçütlerine göre değerlendirmek ve bu yayınların Türkiye adresli Science Citation Index - Journal Citation Reports kapsamındaki yayınlara katkısını araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, “Pubmed” ve “Web of Science” veri tabanlarından yararlanılmıştır.

01.01.2000 - 31.12.2004 tarihleri arasındaki 5 yıllık sürede, Web of Science veri tabanı kapsamındaki dergilerde, yazarları içinde ülkemizden adli tıp alanında çalışanların bulunduğu toplam 86 yayın yapılmıştır. Türkiye kaynaklı tüm yayınlara olan katkı oranı, son iki yılda binde 1.1’den binde 2.3’e yükselmiştir. Yayınların 70’inin (%81.4) tam makale, 15’inin (%17.4) tam makale dışı olduğu saptanmıştır. TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı ölçütlerine göre, yayınların 3’ü (%3.5) A Grubu, 54’ü (%62.8) B Grubu, 23’ü (%26.7) C Grubu dergi listelerinde yer almaktadır. Yazar sayısı 4 ve daha fazla olan yayınlar, toplam yayınların %79.1’i oluşturmaktadır. Forensic Science International, 24 (%27.9) yayınla en fazla yayının yapıldığı dergi olup adli tıp alanındaki dergilerde (Forensic Science International, American Journal of Forensic Medicine and Pathology, Journal of Forensic Sciences, International Journal of Legal Medicine) yapılan yayınlar toplam yayınların %39.5’ini oluşturmaktadır.

Çalışmanın, adli tıp alanındaki uluslararası yayınların geliştirilmesine katkıda bulunacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, Science Citation Index, Türkiye