Editöre Mektup

Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi Gelişmeler ve Değişiklikler
 • Ekin Özgür Aktaş
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 0-0 DOI: 10.17986/blm.2015314254

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Adli Tıp Alanında Yapılmış Uzmanlık Tezlerinin Bilimsel Yayına Dönüştürülme Oranının Değerlendirilmesi
 • Derya Çağlayan
 • Cemil Çelik
 • Ahsen Kaya
 • Ekin Özgür Aktaş
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 1-5 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i1.1332
Adli Olgu Bildirimiyle İlgili İkilemlerde Hekimlerin Tutumları
 • İsmail Özgür Can
 • Mehmet Hakan Özdemir
 • Neşe Direk
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 1-5 DOI: 10.17986/blm.2017332862
ADANA'DA OTOPSİLERİ YAPILAN ASI VE BAĞLA BOĞMA OLGULARININ BOYUN BULGULARI
 • Ahmet HİLAL
 • Necmi ÇEKİN
 • Mete K. GÜLMEN
 • Çağdaş K. YILDIRIM
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 4-7 DOI: 10.17986/blm.2011161719
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Yansıyan Cinsel İstismar Olgularının ve Bu Olgular İçinde Çocuk İstismarı ve Mental Retardasyonun Değerlendirilmesi
 • Aysun BARANSEL ISIR
 • Ahmet BÜYÜKÇELİK
 • Serdar ÖZDİL
 • Ayşe Gül COŞKUN
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 5-11 DOI: 10.17986/blm.2009141683
Yapılandırılmış Senaryo Eşliğinde Maket Üzerinde Adli Ölü Muayenesi Eğitiminin Değerlendirilmesi
 • Volkan Zeybek
 • Kemalettin Acar
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
 • Cüneyt Orhan Kara
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 6-12 DOI: 10.17986/blm.2018136913
Beden Çalışma Gücü Kaybı Değerlendirilen Olgularda Kurumlar Arası Karşılaştırma
 • Volkan Ünal
 • Ferruh Baklacıoğlu
 • Esra Özgün Ünal
 • Zafer Çetinkaya
 • Muhammet Demir
 • Ahmet Sadi Çağdır
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 8-15 DOI: 10.17986/blm.2016116594
Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne Başvuran Gençlik Yaş Grubuna Ait Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi
 • Melike Erbaş
 • Gülsüm Kadı
 • Yasemin Balcı
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 9-16 DOI: 10.17986/blm.2019149811
KOCAELİ’NDE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE ANABİLİM DALI’NDA VERİLEN ADLİ TIP HİZMETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • Başar ÇOLAK
 • Ümit BİÇER
 • Türker DOĞAN
 • Ömer KURTAŞ
 • Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ
 • İlkgül DEMİRBAŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 9-14 DOI: 10.17986/blm.200381488
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI'NDA DÜZENLENMİŞ ADLİ RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005-2011)
 • Murat AKBABA
 • Aysun BARANSEL ISIR
 • Bekir KARAARSLAN
 • Hikmet Ergin DÜLGER
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 10-18 DOI: 10.17986/blm.201217226
Çukurova Üniversitesi Hastanesi’nde Defin Ruhsatları ve Ölüm Nedenleri
 • Demet MERAL
 • Ahmet HİLAL
 • Necmi ÇEKİN
 • Mete K. GÜLMEN
 • Ramazan AKÇAN
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 10-14 DOI: 10.17986/blm.2007121626
TÜRKİYE’DE HEKİMLERİN İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ ETİK SORUNLAR
 • Necmi ÇEKİN
 • Mete Korkut GÜLMEN
 • Ahmet HİLAL
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 12-15 DOI: 10.17986/blm.199941343
Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri
 • Sevcan Karakoç Demirkaya
 • Mustafa Küçükköse
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 14-20 DOI: 10.17986/blm.2017127136
Adlî Tıp Kurumu İhtisas Kurulları ile Yüksek Sağlık Şurası Raporları Arasında Çelişki Bulunan ve Adli Tıp Genel Kurulu’nda Görüşülen Malpraktis Olgularının İrdelenmesi
 • Sadullah GÜZEL
 • M.Sunay YAVUZ
 • Mahmut AŞIRDİZER
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 14-20 DOI: 10.17986/blm.200271468
YANIKLARIN MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRMESİ
 • Yücel ARISOY
 • Erdem ÖZKARA
 • Haluk VAYVADA
 • İ. Özgür CAN
 • Cenk DEMİRÖVER
 • Ali YEMİŞCİGİL
The Bulletin of Legal Medicine 2001; 6: 14-17 DOI: 10.17986/blm.200161447
HEKİMLERİN DEFİN RUHSATI DÜZENLERKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: BİR ANKET ÇALIŞMASI
 • Nursel GAMSIZ BİLGİN
 • Ertan MERT
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 15-19 DOI: 10.17986/blm.200381489
FARKLI ÖRNEKLERDEN ELDE EDİLEN DNA PARMAK IZI ÇALIŞMASI
 • H.E. Dülger
 • M. Tokdemir
 • B. Erbağ
 • E.Ö. Atalay
 • M.Z. Doymaz
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 15-20 DOI: 10.17986/blm.199721198
BURUN KEMİĞİ KIRIKLARININ TÜRK CEZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Hüseyin KAFADAR
 • Safiye KAFADAR
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 20-24 DOI: 10.17986/blm.2013181206
Giderek Artan Tehlike Kurusıkı Silahlar
 • Mustafa M. ARSLAN
 • Ramazan KARANFİL
 • Ramazan AKÇAN
 • Necmi ÇEKİN
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 21-24 DOI: 10.17986/blm.2007121628
MEZUNİYET ÖNCESİ ADLİ TIP EĞİTİMİ ALMIŞ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR ANKET ÇALIŞMASI
 • Serpil Salaçin
 • Necmi Çekin
 • M. Hakan Özdemir
 • Şemsi Kalkan
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 21-24 DOI: 10.17986/blm.199721199
KONYA’DA ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MEYDANA GELEN ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜMLER
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • K. Hakan DOĞAN
 • İdris DENİZ
 • Bora BÜKEN
 • Zerrin ERKOL
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 22-29 DOI: 10.17986/blm.2009141686
Adli Rapor Düzenleme Zorunluluğuna Hekimlerin Yaklaşımı Anket Çalışması
 • Birgül TÜZÜN
 • İmdat ELMAS
 • Erdem AKKAY
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 27-31 DOI: 10.17986/blm.199831288
Travma Sonrası Meydana Gelen Alt Ekstremite Amputasyonlarında Etiyoloji ve Maluliyet Değerlendirilmesi
 • Volkan Ünal
 • Ayşe Yurtseven
 • Mustafa Erdoğan
 • Nezih Anolay
 • Esra Özgün Ünal
 • Ferruh Baklacıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 31-38 DOI: 10.17986/blm.2016116598
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalından Yaş Tayini İstenen Olguların Değerlendirilmesi
 • Mehmet Atılgan
 • Murat Akkoyun
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 34-39 DOI: 10.17986/blm.2017127139
KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE İLİŞKİLİ SALDIRILARIN ANALİZİ: MANİSA'DA ON YILLIK DENEYİM*
 • Mehmet Sunay YAVUZ
 • Mahmut AŞIRDIZER
 • Yesim TUYJİ
 • Yıldıray ZEYFEOĞLU
 • Mustafa Gökhan DİZDAR
 • Tarık ULUÇAY
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 37-48 DOI: 10.17986/blm.2011162724
2000-2004 YILLARI ARASINDA SCIENCE CITATION INDEX’DE TARANAN TÜRKİYE KAYNAKLI ADLİ TIP YAYINLARINA YAPILAN ATIFLAR
 • Gürcan ALTUN
 • Yasemin BALCI
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 48-52 DOI: 10.17986/blm.2010152706
MERSİN İLİNDE GERÇEKLEŞEN İNTİHAR OLGULARININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
 • Ali METİN
 • Günay ÇİLELİ
 • İlker KOÇAR
 • Halis DOKGÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 49-52 DOI: 10.17986/blm.2014191769
ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ, SONRA YAKILDI: CİNAYET KURBANLARININ YAKILARAK ORTADAN KALDIRILMAYA ÇALIŞILMASI *
 • Kamil Hakan DOĞAN
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • Sermet KOÇ
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 49-53 DOI: 10.17986/blm.2011162725
CEZAEVİNDE MAHKUM ÖLÜMLERİ; ESKİŞEHİR DENEYİMİ
 • Kenan KARBEYAZ
 • Ünal AYRANCI
 • Adnan ÇELİKEL
 • Harun AKKAYA
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 52-56 DOI: 10.17986/blm.201318212
ADLİ TIP UZMAN VE ASİSTANLARINDA ÖRGÜTSEL STRES DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • Berna AYDIN
 • Başar ÇOLAK
 • Yasemin BALCI
 • Mehtap KARTAL
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 53-58 DOI: 10.17986/blm.2010152707
Adlî Tıpta Giysi İncelemesinin Yeri
 • Muhammet CAN
 • Bülent HÜNER
 • Özlem SARIKAYA
 • Mehmet TOK
 • Gürol BERBER
 • Esin AKGÜL
 • Ali ÇERKEZOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 56-61 DOI: 10.17986/blm.2005102587
Elazığ’da 2001-2006 Yılları Arasında Yapılan Adli Otopsi Olgularının Değerlendirilmesi
 • Mehmet TOKDEMİR
 • Abdurrahim TÜRKOĞLU
 • Hüseyin KAFADAR
 • Selma DÜZER
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 57-62 DOI: 10.17986/blm.2008132672
Düşmeye Bağlı Yaralanmaların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
 • Mehmet TOKDEMİR
 • Abdurrahim TÜRKOĞLU
 • Hüseyin KAFADAR
 • S.Erhan DEVECİ
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 57-61 DOI: 10.17986/blm.2007122637
2005-2009 YILLARINDA DENİZLİ’DE MEYDANA GELEN ADLİ YAŞLI ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Ayşe KURTULUŞ
 • Kemalettin ACAR
 • Bora BOZ
 • Cüneyt Destan CENGER
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 59-63 DOI: 10.17986/blm.2010152708
AYDIN’DA ZORLAMALI KADIN ÖLÜMLERİ
 • Nihal URAZ
 • Ufuk KATKICI
 • Özlem EREL
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 61-71 DOI: 10.17986/blm.2009142691
Konya’da 2000-2005 Yılları Arasında Gerçekleşen İntihar Orijinli Ölüm Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • Gürsel GÜNAYDIN
 • Kamil Hakan DOĞAN
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 62-67 DOI: 10.17986/blm.2007122638
Konya’da 2001-2007 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Feth-İ Kabir Olgularının Değerlendirilmesi
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • K. Hakan DOĞAN
 • Zerrin ERKOL
 • İdris DENİZ
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 63-68 DOI: 10.17986/blm.2008132673
Kırık Sekeli Nedeniyle Fizik Tedavi Gören 21 Olgunun Adli Tıp Açısından İrdelenmesi
 • Kemalettin Acar
 • Füsun Ardıç
 • Füsun Toraman
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 64-67 DOI: 10.17986/blm.199612135
0-6 Yaşlar Arası Adli Nitelikli Çocuk Çağı Medikolegal Ölümlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ali Yıldırım
 • Erdoğan Polater
 • Celal Bütün
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 65-71 DOI: 10.17986/blm.2019250194
Fetal ve Perinatal Ölümlere Adli Tıp Yaklaşımı
 • Ümit Ünüvar ATILMIŞ
 • Esin AKGÜL
 • Nurşen Turan MÜSELLİM
 • Çiğdem SÜNER
 • S. Serhat GÜRPINAR
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 69-74 DOI: 10.17986/blm.200383517
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALINA BAŞVURAN ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR OLGULARI (1998-2006)
 • Başar ÇOLAK
 • Işık KARAKAYA
 • Ömer KURTAŞ
 • Şahika ŞİŞMANLAR
 • Ümit BİÇER
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 71-79 DOI: 10.17986/blm.2009142692
Kan Alkol Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
 • Nevin Vural
 • Hülya Sayın
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 74-81 DOI: 10.17986/blm.199612137
TIBBİ GİRİŞİM ÖNCESİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZANIN ALINMASI İLE İLGİLİ BİR ANKET ÇALIŞMASI
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Özgür DEMİRKAN
The Bulletin of Legal Medicine 2001; 6: 76-80 DOI: 10.17986/blm.200162455
Adli Belge İncelemesinde Yazıcı Krampının Değerlendirilmesi
 • Nevzat ALKAN
 • Nurten UZUN
 • Birgül TÜZÜN
 • Meral Erdemir KIZILTAN
 • M.Şevki SÖZEN
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 76-82 DOI: 10.17986/blm.200052413
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranları ile Takdir Oranlarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Olguları
 • Mehmet Resul Kadı
 • Gülsüm Kadı
 • Yasemin Balcı
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 77-88 DOI: 10.17986/blm.2018136937
ADLİ TIP PRATİĞİNDE KONSÜLTASYON
 • Mustafa Talip ŞENER
 • Ahmet Nezih KÖK
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 77-80 DOI: 10.17986/blm.2011163729
ADLİ TIP AÇISINDAN İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Haluk ÜNCE
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 82-86 DOI: 10.17986/blm.200383520
Muğla İlinde Adli Tıp Polikliniğine Başvuran İntihar Girişimi Olgularının Değerlendirilmesi
 • Muazzez Elçin Kıymet
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Betül Yürürdurmaz
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 83-89 DOI: 10.17986/blm.1307
Eskişehir'de Evsiz Ölümleri; 10 Yıllık Deneyim
 • Adnan Çelikel
 • Kenan Karbeyaz
 • Selma Düzer
 • Harun Akkaya
 • İbrahim Ortanca
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 83-86 DOI: 10.17986/blm.2015210943
Beyin Ölümlü Adli Olgulardan Transplantasyon Amaçlı Organ Alımında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar ve Adli Tıp Açısından Önemi
 • Selma Tepehan
 • İmdat Elmas
 • Erdem Özkara
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 87-92 DOI: 10.17986/blm.2015210944
MUĞLA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAŞVURAN CİNSEL SALDIRI OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Yasemin BALCI
 • Melike ERBAŞ
 • Şahin IŞIK
 • Kenan KARBEYAZ
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 87-95 DOI: 10.17986/blm.2014192795
Tiroid Cerrahisinde Bilirkişinin Zor Seçimi: Komplikasyon veya Malpraktis
 • Ali Rıza Tümer
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Savaş Koçak
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 89-92 DOI: 10.17986/blm.2017332861
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155 Çocuk Hasta
 • Akça TOPRAK ERGÖNEN
 • Ersel SÖNMEZ
 • Mehmet Hakan ÖZDEMİR
 • Zehra DEMİROĞLU
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 92-98 DOI: 10.17986/blm.2006113615
Ölüm Olgularının Zehirlenme İddiası ile Adli Tıbbi Belge Varlığı Açısından Değerlendirilmesi
 • Nurşen Turan MÜSELLİM
 • İbrahim ÜZÜN
 • S. Serhat GÜRPINAR
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 92-96 DOI: 10.17986/blm.200273482
Sık Hastane Başvurusu Ev İçi Şiddetin Habercisi mi?
 • Yasemin Balcı
 • Gülsüm Kadı
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Leman İnanç
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 93-99 DOI: 10.17986/blm.2019250195
DİYARBAKIR'DA CİNSEL SUÇ MAĞDURU OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Eyyüp YILMAZ
 • Adnan ÇELİKEL
 • Bülent DEĞİRMENCİ
 • Cem ZEREN
 • Süleyman GÖREN
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 93-103 DOI: 10.17986/blm.2011163731
NAZAL FRAKTÜRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADLİ TIP YAKLAŞIMI
 • İbrahim SAYIN
 • Oğuzhan EKİZOĞLU
 • Zahide Mine YAZICI
 • İbrahim ERDİM
 • Fatma Tülin KAYHAN
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 99-103 DOI: 10.17986/blm.2010153714
TUİK VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE İNTİHAR OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Burak SEVER GÜMÜŞ
 • Erdal ÖZER
 • Ali YILDIRIM
 • İlhan ÇETİN
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 104-109 DOI: 10.17986/blm.2010153715
DEVLET HASTANELERİ ADLİ TIP BİRİMLERİNİN ADLİ TIP HİZMETLERİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KOCAELİ DENEYİMİ
 • Başar ÇOLAK
 • İlkgül DEMİRBAŞ YALÇIN
 • Gülfem İĞCİ
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 105-112 DOI: 10.17986/blm.2009143695
Çocuk Acil Servise Son Beş Yılda Gelen Zehirlenmeler: 1734 Olgunun Değerlendirilmesi
 • Gülçin Bozlu
 • Necdet Kuyucu
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 106-109 DOI: 10.17986/blm.2018238625
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Bilgisayar Destekli Adli Ölü Muayenesi Uygulaması Bir Model Çalışma
 • Mehmet Hakan ÖZDEMİR
 • Zehra DEMİROĞLU
 • Akça Toprak ERGÖNEN
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 106-112 DOI: 10.17986/blm.2008133678
ADLİ TIP KURUMU TRABZON GRUP BAŞKANLIĞI’NDA 1998-2007 YILARINDA OTOPSİLERİ YAPILAN HÜKÜMLÜ, TUTUKLU VE GÖZALTI ÖLÜMLERİ
 • İsmail BİRİNCİOĞLU
 • Hacer YAŞAR TEKE
 • Nurşen TURAN
 • Halil BOZ
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 112-118 DOI: 10.17986/blm.2009143696
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ve Güncel Sorunlar
 • Ramazan Akçan
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Aykut Lale
 • Abdurrahman İsak
 • Mehmet Cavlak
 • Aysun Balseven Odabaşı
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 119-123 DOI: 10.17986/blm.2017227935
2000-2004 YILLARI ARASINDA SCIENCE CITATION INDEX’DE TARANAN TÜRKİYE KAYNAKLI ADLİ TIP YAYINLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Yasemin BALCI
 • Gürcan ALTUN
 • Muharrem TEYİN
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 119-125 DOI: 10.17986/blm.2009143697
Konservatif Tedavi Uygulanan Künt Batın Travmalı Çocuklarda Teşhis Kriterleri ve Dalak Lezyonlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
 • Dilek DURAK
 • M.Atınç ÇOLTU
 • Recep FEDAKAR
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 127-131 DOI: 10.17986/blm.199613150
Maluliyet Raporlarının Düzenlenmesi: Anabilim Dalımıza Başvuran Olgu Özellikleri İle
 • Ahsen Kaya
 • Orhan Meral
 • Nihal Erdoğan
 • Ekin Özgür Aktaş
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 144-151 DOI: 10.17986/blm.2015314259
Muğla’da Otopsisi Yapılan Gençlik Yaş Grubuna Ait Olguların Değerlendirilmesi
 • Yasemin Balcı
 • Gülsüm Kadı
 • Melike Erbaş
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 156-161 DOI: 10.17986/blm.2018345598
Samsun İlinde Halkın Adli Tıp Hizmetlerine ait Görüşlerinin Değerlendirilmesi
 • Cenk Süer
 • Ahmet Turla
 • Berna Aydın
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 156-162 DOI: 10.17986/blm.2015314261
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde Değerlendirilen Ensest Olgularının Sosyodemografik Özellikleri
 • Rıza Yılmaz
 • Ahmet Eryılmaz
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 167-171 DOI: 10.17986/blm.2016323750
SAMSUN'DA ÇOCUKLUK ÇAĞI MEDİKOLEGAL ÖLÜMLER
 • Berna AYDIN
 • Ahmet TURLA
 • Hülya MUTLU
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 169-175 DOI: 10.17986/blm.2014193802
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı ve Engel Oranı Değerlendirmesinde Kullanılan Yönetmeliklerin Karşılaştırılması
 • İbrahim Eroğlu
 • Ahmet Küpeli
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 182-190 DOI: 10.17986/blm.1380
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Gelen Maluliyet Raporlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ahmet Hilal
 • Eren Akgündüz
 • Kenan Kaya
 • Kemal Yılmaz
 • Necmi Çekin
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 189-193 DOI: 10.17986/blm.2017332032
Acil Servis Hekimlerinin Şiddet ve Adli Olaylara Maruziyet Durumlarının İncelenmesi
 • Erhan Kaya
 • Ferdi Tanır
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 191-197 DOI: 10.17986/blm.1361
Asıdan Kurtulan Olguların Adli Tıbbi Değerlendirilmesi: Olgu Serisi
 • Yasemin Balcı
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Leman İnanç
 • Gülsüm Kadı
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 192-197 DOI: 10.17986/blm.2019252254

Olgu Sunumu

BOYUNDA BOĞAZLAMA ŞEKLİNDE ATİPİK YARALANMAYA NEDEN OLAN TRAFİK KAZASI: OLGU SUNUMU *
 • Abdurrahim TÜRKOĞLU
 • Mehmet TOKDEMİR
 • Ferhat Turgut TUNÇEZ
 • Turgay BÖRK
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 14-17 DOI: 10.17986/blm.2011161721
Modifiye Edilmemiş Kurusıkı Silah ile Meydana Gelmiş İntihar Orijinli Bir Ölüm Olgusu
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • K. Hakan DOĞAN
 • Zerrin ERKOL
 • Gürsel GÜNAYDIN
 • İdris DENİZ
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 25-29 DOI: 10.17986/blm.2008131669
DİSSEKAN AORT ANEVRİZMASI RÜPTÜRÜNE BAĞLI ANİ ÖLÜM OLGUSU
 • Ramazan İLHAN
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Celal BÜTÜN
 • Bahadır ÖZEN
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 26-30 DOI: 10.17986/blm.201217216
Donma Hasarı ve Malüliyet Bir Olgu Sunumu
 • Ümit BİÇER
 • Başar ÇOLAK
 • Türker DOĞAN
 • Haldun TEKİNALP
 • GÜR AKANSEL
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 33-36 DOI: 10.17986/blm.200271470
ÎSKEMİK KALP HASTALIĞINA BAĞLI ÖLÜMDE UÇUCU MADDE BİRLİKTELİĞİ; OLGU SUNUMU
 • Gökhan ERSOY
 • Murat Nihat ARSLAN
 • Işıl PAKİŞ
 • İbrahim ÜZÜN
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 34-39 DOI: 10.17986/blm.2009141688
15 Yaşın Altındaki Çocuklar Arasında Cinsel İlişki: Olgu Sunumu
 • Kenan Karbeyaz
 • Ceysu Dinç
 • Yasemin Günay Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 52-54 DOI: 10.17986/blm.2016116603
Ergenler Arasında Çakmak Gazı Soluma Sonucu Ani Ölüm: Olgu Sunumu
 • Hülya Karadeniz
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • Halil Boz
 • Gökhan Kazındır
 • İsmail Birincioğlu
 • Özgür Turna
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 55-58 DOI: 10.17986/blm.2016116604
ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ
 • Ramazan İLHAN
 • Sema YAMAN
 • Celal BÜTÜN
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Bahadır ÖZEN
 • Özlem KAYIM YILDIZ
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 57-62 DOI: 10.17986/blm.2014191745
Paket Vücut Sendromuna Bağlı Kokain İntoksikasyonu Sonucu Ölüm Olgu Sunumu
 • Erdal ÖZER
 • Bülent ŞAM
 • Taşkın ÖZDEŞ
 • Halis DOKGÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 62-65 DOI: 10.17986/blm.2005102588
KARBONMONOKSİT İNTOKSİKASYONU SONRASI GELİŞEN GEÇ NÖROLOJİK SENDROM: OLGU SUNUMU
 • Kamil Hakan DOĞAN
 • Seda ÖZBEK
 • Nadire ÜNVER DOĞAN
 • Ahmet Kağan KARABULUT
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 63-66 DOI: 10.17986/blm.2014191768
Fiziksel İstismar mı Yoksa Mavi Sklera mı? Olgu Sunumu
 • Bedir Korkmaz
 • Mustafa Selim Özkök
 • Füsun Çallak Kallem
 • Musa Dirlik
 • Ufuk Katkıcı
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 64-66 DOI: 10.17986/blm.2017127143
BOYUN KESİLERİNDE MEDİKOLEGAL YAKLAŞIM: BİR OLGU SUNUMU
 • İbrahim SAYIN
 • Oğuzhan EKİZOĞLU
 • Fatma Tülin KAYHAN
 • Zahide Mine YAZICI
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 64-67 DOI: 10.17986/blm.2010152709
Trombositopeni’ye Bağlı Yalancı Pozitif Cinsel İstismar Tablosu Oluşumu: Bir Olgu Sunumu
 • Erdoğan Polater
 • Celal Bütün
 • Mahmut Ekici
 • Seda Aybüke Sarı
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 64-67 DOI: 10.17986/blm.1430
Tıbbi Uygulama Hatası İddialarının Değerlendirilmesinde Örnek Bir Sistem Hatası Olgusu
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Aysun Balseven Odabaşı
 • Çetin Köse
 • Aykut Lale
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 65-68 DOI: 10.17986/blm.2017136900
Klinik Bulgu Vermeyen Kafa İçi Travmalarının Yaşamsal Tehlike Kriterleri Açısından Yeniden Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
 • Yusuf Atan
 • Murat Akbaba
 • M. Kenan Asıldağ
 • Zekeriya Tataroğlu
 • Veysal Daş
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 69-72 DOI: 10.17986/blm.2017228671
İş Kazası Sonucu Maluliyet Tayinine Konu Olan Üst Ekstremite Yaralanmaları: Üç Olgu Sunumu
 • Serbülent Kılıç
 • Sündüz Adıyaman
 • Fatih Sezer
 • Gürol Cantürk
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 72-75 DOI: 10.17986/blm.2017127145
Trafik Kazası Sonrası Erektil Disfonksiyon Gelişen Olguya Adli Tıbbi Yaklaşım
 • Ahsen Kaya
 • Cemil Çelik
 • Hülya Güler
 • Ender Şenol
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 76-79 DOI: 10.17986/blm.2019149823
Ölümle Sonuçlanmayan Karbonmonoksit Zehirlenmesi ile Hayatları Değişen Bir Aileye Adli Tıp Penceresinden Bakış
 • Kenan KARBEYAZ
 • Tarık GÜNDÜZ
 • Gülşin CANOĞULLARI KUL
 • Yasemin BALCI
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 88-94 DOI: 10.17986/blm.2009142694
İNSAN ISIRIĞI SONUCU GELİŞEN BİR PARMAK AMPUTASYONU OLGUSU
 • Kamil Hakan DOĞAN
 • Selahattin ARTUÇ
 • Nadire Ünver DOĞAN
 • Şerafettin DEMİRCİ
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 98-100 DOI: 10.17986/blm.2013183763
AKCİĞERDE YAĞ EMBOLİSİNE BAĞLI ÖLÜM: OLGU SUNUMU
 • Ramazan İLHAN
 • Bahadır ÖZEN
 • Cemil BEDER
 • Oğuzhan ÖĞÜT
 • Celal BÜTÜN
 • Sulhattin ARSLAN
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 108-111 DOI: 10.17986/blm.2014192774
İş Kazasına Bağlı Ölüm: İki Olgu Sunumu
 • Celal Bütün
 • Fatma Yücel Beyaztaş
 • Sema Yaman
 • Adem Artar
 • Oğuzhan Öğüt
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 116-119 DOI: 10.17986/blm.2015210950
Alkalin Pil ile Oluşan Özofagus Fistülüne Bağlı Bebek Ölümü: Bir Olgu Sunumu
 • Hacer Yaşar Teke
 • Muhammet Can
 • Tülay Renklidağ
 • Nevriye Temel
 • Asude Gökmen
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 120-122 DOI: 10.17986/blm.2018241707
Hatay'da Seri Cinayetler: Olgu Serisi
 • İbrahim Ortanca
 • Sümeyra Demirkıran
 • Adnan Çelikel
 • M. Mustafa Arslan
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 120-122 DOI: 10.17986/blm.2015210951
Akıl Hastalarında Önyargılar Nedeniyle Tanısı Geçirebilen Veya Atlanabilen Hastalıklar İki Olgu Sunumu
 • M. Mustafa ARSLAN
 • Ali EREN
 • Necmi ÇEKİN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 120-123 DOI: 10.17986/blm.2008133680
Beyin Ölümü Gerçekleşmiş Adli Olgularda Organ Transplantasyonunda Adli Tıp Uzmanlarının İnisiyatifi
 • Nursel Gamsız BİLGİN
 • Halis DOKGÖZ
 • Hakan KAR
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 126-131 DOI: 10.17986/blm.2009143698
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Olgu Serisi
 • Cüneyt Destan Cenger
 • Atiye Börtlüoğlu
 • Birgül Tüzün
 • Mustafa Cihad Göktepe
 • Ayşen Ufuk Sezgin
 • Şebnem Korur Fincancı
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 133-137 DOI: 10.17986/blm.2018238628
Adli Bir Olgu Olarak Çakmak Gazı İnhalasyonu ve Nörolojik Sekelleri
 • Ahsen Kaya
 • Selen Can Temürkol
 • Burcu Özçalışkan
 • Hülya Güler
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 148-153 DOI: 10.17986/blm.1327
Maksillofasiyal Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Beyin Harabiyeti Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu
 • Hacer Yaşar Teke
 • İsmail Birincioğlu
 • Muhammet Can
 • Ömer Kurtaş
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 148-151 DOI: 10.17986/blm.2019149822
Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Travma Bölgesinde Görülebilen Harris Çizgileri
 • Gökmen Karabağ
 • Mehmet Sunay Yavuz
 • Muhammed Alp Özdemir
 • Selma Saraç
 • İhsan Şebnem Örgüç
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 152-154 DOI: 10.17986/blm.2019252266
Harakiri Benzeri Yöntem ile İntihar: Bir Olgu Sunumu
 • Ayşe Seydaoğulları Baltacı
 • Volkan Zeybek
 • Özgür Tekin
 • Kemalettin Acar
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 154-159 DOI: 10.17986/blm.1350
Motorlu Araç Isıtma Sistemine (Webasto) Bağlı İki Ölüm: Olgu Sunumu
 • Celal Bütün
 • Erdoğan Polater
 • Fatma Yücel Beyaztaş
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 161-164 DOI: 10.17986/blm.2019254304
VARENİKLİN KULLANIMINA BAĞLI İNTİHAR DÜŞÜNCESİ: OLGU SUNUMU
 • Özge GÜLMEZ
 • Ramazan AKÇAN
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 180-184 DOI: 10.17986/blm.2014193801
Adli Rapor İstenen Olguda Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Kas Kesisinin Tespiti
 • Hülya Güler
 • Ahsen Kaya
 • Orhan Meral
 • Mehmet Argın
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 199-201 DOI: 10.17986/blm.2016323757
Adli Tıp Pratiğinde Nadir Görülen Bir Olgu: Dekompresyon Hastalığı
 • Orhan Meral
 • Ahsen Kaya
 • Ekin Özgür Aktaş
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 205-208 DOI: 10.17986/blm.2018345610
İki Epileptik Ölüm Olgusunda Postmortem Tanı: Tuberoskleroz Kompleksi
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • Emel Çakır
 • İbrahim Demir
 • Nazım Ercüment Beyhun
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 218-223 DOI: 10.17986/blm.2017228062
Adli Tıbbi Açıdan Lazarus Fenomeni: Bir Olgu Sunumu
 • Aykut Taner Güven
 • Gavril Petridis
 • Şeyda Şebnem Özkal
 • Ersi Abacı Kalfoglu
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 224-227 DOI: 10.17986/blm.2017330661

Derleme

Covid-19 Enfeksiyonu, Postmortem Süreç ve Defin İşlemleri
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Satuk Buğra Yıldırım
 • Ecesu Ekinci
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 18-27 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1394
ŞÜPHELİ ÖLÜM OLGUSUNDA ORGAN NAKLİ; ADLİ TIBBİ VE ETİK SORUNLAR*
 • Mustafa DEMİRER
 • Serhat GÜRPINAR
 • Ahmet KÜPELİ
 • Erdinç ÇAYLI
 • Çetin Lütfi BAYDAR
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 18-24 DOI: 10.17986/blm.2011161722
Adli Tıp ve Adli Bilimler Alanında Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Denemeler
 • Faruk AŞICIOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 18-24 DOI: 10.17986/blm.200051385
PLASTİK SANATLARDA ADLİ VAKA İMGELERİ
 • Necla RÜZGAR KAYIRAN
 • Havva DEMİRCAN
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 19-24 DOI: 10.17986/blm.20121734
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitim Standardizasyonunda Uygulanan Değerlendirme Kriterleri Bir Model Çalışma
 • M. Hakan ÖZDEMİR
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 21-27 DOI: 10.17986/blm.200271471
ADLİ TIP’DA TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) UYGULAMALARI
 • Bora BÜKEN
 • Bülent ÜNER
 • Ümit ÇETİNKAYA
 • A. Sadi ÇAĞDIR
 • Ş. Bilge KIRANGİL
The Bulletin of Legal Medicine 2001; 6: 23-31 DOI: 10.17986/blm.200161449
ÇOCUK İSTİSMARI TANISINDA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN DEĞERİ
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Muharrem ÇELİK
 • Celal BÜTÜN
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 25-31 DOI: 10.17986/blm.2011161723
Ülkemizde Adli Tıp Uygulamalarında Bilirkişilik Sisteminin Etik İlkeler Açısından Tartışılması
 • Mete K. Gülmen
 • Necmi Çekin
 • Ahmet Hilal
 • Behnan Alper
 • Serpil Salaçin
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 57-60 DOI: 10.17986/blm.199832294
TRAVMA SKORU VE ADLİ TIP
 • Yasemin GÜNAY
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 65-73 DOI: 10.17986/blm.199942352
Epileptik Hastalarda Ani ve Beklenmedik Ölümlere Adli Tıp Yaklaşımı
 • Erdal Özer
 • Halis DOKGÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 79-86 DOI: 10.17986/blm.200493557
Türkiye’de Adli Belge İncelemesinde Bilirkişilik Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Nevzat ALKAN
 • Şevki SÖZEN
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 86-93 DOI: 10.17986/blm.199833304
İŞ KAZASINA BAĞLI OLGULARDA MALULİYET ORANI HESAPLANMASI: ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Nur BİRGEN
 • Mustafa OKUDAN
 • Mehmet Akif İNANICI
 • Mesut OKYAY
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 101-108 DOI: 10.17986/blm.199943374
FATAL HİPOTERMİ TANISINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN İRDELENMESİ
 • Ramazan AKÇAN
 • M. Şerif YILDIRIM
 • Aykut LALE
 • Eyup Ruşen HEYBET
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 112-120 DOI: 10.17986/blm.2014192804
Probleme Dayalı Öğrenimde Adli Tıp Eğitimi: Pamukkale Üniversitesi Örneği
 • Volkan Zeybek
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
 • Bora Boz
 • Cüneyt Orhan Kara
 • Kemalettin Acar
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 122-127 DOI: 10.17986/blm.1313
Anne-Çocuk Cinayetleri: Medea Kompleksi
 • Güven Seçkin Kırcı
 • Hatice Sonay Yalçın Cömert
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 130-133 DOI: 10.17986/blm.2017227927
Cinsel Saldırı ve İstismar Olgularında Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Değerlendirilmesi
 • Derya Çağlayan
 • Ahsen Kaya
 • Ekin Özgür Aktaş
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 139-147 DOI: 10.17986/blm.1346
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Aktif Eğitim ve Adli Tıp
 • Ali Yemişçigil
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 139-143 DOI: 10.17986/blm.199723243
Kadın Cinsel İşlev Bozukluklarının Adli Tıbbi Yönden Değerlendirilmesi
 • Nurhas SAFRAN
 • Nevzat ALKAN
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 173-179 DOI: 10.17986/blm.200053424

Davetli Yazar-Biyografi

Türkiye’de Adlî Tıbbın Kilometre Taşları: Prof. Dr. Fahri Ecevit
 • Cudi Ferat Buran
 • Erdem Özkara
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 82-89 DOI: 10.17986/blm.2017127147